• Ảnh
  • Video
  • Giải trí
Hỗ trợ trực tuyến
Đào Tạo
Mầm non Queensland
Điện thoại (+84-4) 3938 7050
Hỏi Đáp
Mầm non Queensland
Điện thoại (+84-4) 3938 7050
Đối tác
Thông tin mới nhất
Tạp chí QK
Thời gian biểu tại QK Tiết 1-2 do GV Việt Nam dạy theo chương trình song ngữ hoặc do GV Úc ...
Chương trình học mẫu - Lớp học nửa ngày (Half Day Class) Bên cạnh các lớp học cả ngày, Queensland Kindergarten cũng thiết kế ...
Chương trình học mẫu - Lớp học cả ngày (Full Day class) Một ngày với Full Day class diễn ra rất nhanh với rất nhiều hoạt động ...
Mục tiêu giáo dục tại QK Tại QK, trẻ em được chú ý rèn luyện thể chất, các kỹ năng vận động ...
Hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên hàng tháng 1-2 lần ...
Hoạt động thể chất, hoạt động ngôn ngữ Hoạt động thể chất là một nội dung quan trọng khác của giáo dục mầm ...
Chương trình của QK Việt Nam Tại QK Vietnam, chúng tôi vinh dự cung cấp hai hai chương trình giáo ...
Ngôi sao QK
Previous Next