• Ảnh
  • Video
  • Giải trí
Hỗ trợ trực tuyến
Đào Tạo
Mầm non Queensland
Điện thoại (+84-4) 3938 7050
Hỏi Đáp
Mầm non Queensland
Điện thoại (+84-4) 3938 7050
Đối tác
Thông tin mới nhất
Tạp chí QK
Mục tiêu giáo dục - các độ tuổi Tại QK, trẻ em được chú ý rèn luyện thể chất, các kỹ năng vận động ...
Thời gian biểu Tiết 1-2 do GV Việt Nam dạy theo chương trình song ngữ hoặc do GV Úc ...
Học bổng phát triển Queensland Kindergarten dành một khoản ngân sách hàng năm để trao học ...
Chương trình học mẫu Một ngày với Full Day class diễn ra rất nhanh với rất nhiều hoạt động ...
Chương trình tại QK Vietnam Với chương trình song ngữ, học sinh sẽ học với 2 giáo viên Việt Nam ...
Chương trình mẫu giáo bang Queensland Chương trình giáo dục bang Queensland được đưa ra dựa trên kết quả ...
Ngôi sao QK
Previous Next