QUEENSLAND EDUCATION
GRAMMAR SCHOOL

Dịch vụ

  • Luyện thi IELTS
  • Tiếng Anh giao tiếp
  • Luyện thi chuyên Anh
  • Tiếng Anh Doanh nghiệp

Dịch vụ

  • Tư vấn du học
  • Du học hè cho học sinh
  • Cung cấp giáo viên bản xứ
  • Cung chương trình học các cấp

Copyright © 2022, Queensland Education